Perennity

Perennity DICOM pruža rješenja za izdavanje medicinskih nalaza i slika sa bilo koje DICOM kompatibilne modalitete ili PACS na CD-ROM, DVD ili BluRay. U poredbi sa tradicionalnima filmovima ovo vidljivo smanji produkcijske troškove. Uporabiti se može bilo koji DIOM preglednik koji automatski dodaje na CD, DVD ili BluRay.

Perennity za automatizaciju produkcije ispisa i tiska osobnih podatka pacijenta koristi CD/DVD robote. Na CD/DVD može se ispisati bilo koje podatke: ime pacijenta i identifikacijski podaci, vrijeme i datum, spisak istraživanja, i dr. Može se dodati i predloške snimanih slika pacijenta ili logotip i sliku ustanove koja CD izdaje.

Nakon obrade DICOM slika Perennity Archive modul pruža mogućnost arhiviranja slika. Slike možete spremiti na RAID sustavu većeg kapaciteta ili na sustavu dugoročnog arhiviranja (poput CAS, BluRay libraries, i sl.). Sustav omogućuje pretraživanje po pacijentima ili po istragama i ponovno dobivanje istraga koje se spremaju u Perennity arhivu kojeg koristi bilo koja DICOM radna stanica.

Perennity

Prednosti Perennity DICOM rješenja:

  • Rešenje “sve u jednom”
  • Ograničena investicija
  • Upotreba bilo kojeg DICOM preglednika
  • Odavanje narudžbina sa ili bez operatera
  • Jednostavna upotreba
  • DICOM & IHE PDI kompatibilan
  • Pouzdano funkcioniranje