e-DISTI d.o.o. jamči za servisiranje svih proizvoda iz svog prodajnog programa u jamstvenom roku i poslije njegovog isteka. Servisne usluge realiziraju u svom servisu u Zagrebu, prilikom veće tehničke kompleksnosti popravka pa u servisnih dobavljača i drugih vanjskih ugovornih izvođača rada.

Jamstveni rok za svaki proizvod definiran je u jamstvenom listu. Jamstvom preuzimamo odgovornost da otklonimo sve nedostatke i neispravnosti na proizvodu koje nastanu uz normalnu upotrebu proizvoda i poštovanje uputa za upotrebu, pod uvjetom da proizvod nisu modificirale ili servisirale neovlaštene osobe.

Jamstveni se rok dokazuje ovjerenim jamstvenim listom i računom koji je izdat od strane ovlaštenog prodavača prilikom kupnje proizvoda.

Troškove pošiljanja proizvoda u jamstvenom roku do servisa (uključujući ovlaštenog servisera u inozemstvu, ukoliko je to potrebno) snosi vlasnik proizvoda, dok troškove povrate snosi e-Disti d.o.o.. Prilikom servisiranja proizvoda koji nije više u jamstvenom roku sve troškove slanja proizvoda do servisa i njegove povrate snosi vlasnik proizvoda.

Nakon pregleda proizvoda u našem servisu, proizvod ćemo ispraviti ili poslati na servis proizvođača. U slučaju popravka van jamstvenog razdoblja, prije izvršenja popravka vlasniku proizvoda pripremimo ponudu za troškove popravka. Popravak ćemo izvršiti tijek nakon što vlasnik proizvoda potvrdi ponudu odnosno plaćanje troškova popravka.

Obrazac možete poslati elektronskom poštom na naš email.

Kontaktna osoba za svu logistiku u vezi servisa:

Sve proizvode, koje je potrebno servisirati, dostavite (putem pošte ili osobno) na našu adresu u Zagrebu. Uz proizvod mora se priložiti slijedeće.

 • Podatke o vlasniku proizvoda i kontaktnoj osobi
 • Podatke o slanom proizvodu (model, serijski broj, količina, priloženi pribor ili dodatna oprema)
 • Opis kvara odnosno uzrok zašto se proizvod šalje na servis
 • Ukoliko želite ostvarite jamstveno pravo priložite još kopiju računa i jamstveni list.

UVJETI POPRAVKA UREĐAJA U e-DISTI CENTRALNOM SERVISU

Uvjeti vrijede od: 01.01.2017

 • Reklamirane uređaje možete preuzeti samo uz predočenje ovog originalnog primjerka Servisne primke te ga obavezno ponesite prilikom preuzimanja reklamiranog uređaja!

 • Tvorničko jamstvo većine uređaja moguće je utvrditi po serijskom broju uređaja, ali Vas svakako molimo da jamstvo dokažete i potvrdite računom o kupovini uređaja i/ili ovjerenim jamstvenim listom. Uređaje kojima je jamstvo isteklo po evidenciji proizvođača, a nije nam dostavljen valjani dokaz jamstva, popraviti ćemo isključivo o Vašem trošku uz prethodnu dostavu ponude za popravak.

 • Iako odmah po preuzimanju uređaja na servis pregledavamo uređaje u potrazi za fizičkim oštećenjima koja mogu utjecati na valjanost jamstva, zbog mogućnosti oštećenja koja nisu vidljiva izvana (unutarnja oštećenja, prolijana tekućina, naponski udar, pasta na utoru procesora, iskrivljeni pinovi) finalnu odluku donosi ovlašteni serviser

 • Kvarovi na uređajima pokrivenim jamstvom biti će otklonjeni bez naplate samo u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnim uputama. Korištenje nekvalitetnog potrošnog materijala može rezultirati kvarom koji ne podliježe jamstvenim uvjetima proizvođača.

 • Tintne pisače s problemom u ispisu najčešće je nemoguće popraviti bez ugradnje tinti te ćemo po potrebi ugraditi i naplatiti nove tinte.

 • Softverski problemi, softversko podešavanje uređaja i podaci na medijima uređaja NISU POKRIVENI JAMSTVOM te se takve intervencije dodatno naplaćuju.

 • U slučaju naplate popravka biti ćete kontaktirani s naše strane te ćemo zatražiti pismeno odobrenje popravka.

 • Kvarovi na uređajima pokrivenim jamstvom biti će otklonjeni bez naplate samo u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnim uputama. Korištenje nekvalitetnog potrošnog materijala može rezultirati kvarom koji ne podliježe jamstvenim uvjetima proizvođača.

 • Cijene naših usluga su:

  • 200,00 Kn = radni sat kod popravka uređaja
  • 35,00 Kn = cijena dostave uređaja u jednom smjeru, mase do 20kg,
  • 55,00 Kn = cijena dostave uređaja u jednom smjeru, mase 20 – 50kg,
  • 75,00 Kn = cijena dostave uređaja u jednom smjeru, mase iznad 50kg.
 • U slučaju odustajanja od popravka naplaćujemo obavljenu dijagnostiku prema složenosti obavljenih radnji ili uređaja te eventualne troškove dostave uređaja.

  • dijagnostika 1. razine = 70,00 Kn,
  • dijagnostika 2. razine = 100,00 Kn,
  • dijagnostika 3. razine = 200,00 Kn,
 • Tijekom servisnih radnji, djelatnici servisa, bez ikakve namjere, na izravan ili neizravan način, mogu steći uvid u podatke pohranjene na Vašem uređaju. U takvim situacijama djelatnici će se pridržavati pozitivnih propisa o zaštiti privatnosti i te podatke smatrati najstrože čuvanom poslovnom tajnom, na što nas između ostalog obavezuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i ugovori sa proizvođačima koje zastupamo. Međutim, ukoliko tijekom servisiranja Vašeg uređaja dođemo do spoznaje o kaznenom djelu koje smo dužni prijaviti nadležnim institucijama temeljem Zakona o kaznenom postupku isto ćemo prijaviti u predviđenom zakonskom roku, kao pravna osoba, odnosno nećemo sprječavati naše djelatnike, koji imaju neposredna saznanja, da to učine kao privatne osobe. Predajom uređaja na servisiranje smatramo da ste suglasni sa ovakvom praksom, da prihvaćate ovakve postupke i da protiv tvrtke i njenih djelatnika, kao fizičkih osoba, nećete pokretati privatne tužbe u ovoj pravnoj stvari.

 • Svi rezervni dijelovi ugrađeni u uređaje kojima je isteklo jamstvo ostaju u vlasništvu tvrtke do uplate punog iznosa popravka prema računu ili ponudi.

 • Uređaje isporučujemo tek po izvršenoj uplati, tj. potrebno nam je dostaviti potvrdu uplate ili pričekati dok na izvještaju od banke ne vidimo Vašu uplatu.

 • Jamstvo na popravak je 6 mjeseci i obuhvaća rezervni dio i obavljene radove. Jamstvo se odnosi samo na identični kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja. Iako će svaki uređaj prije isporuke biti funkcionalno testiran i očišćen, neke kvarove nismo u mogućnosti predvidjeti unaprijed te Vas stoga molimo za razumijevanje ukoliko dođe do ponovljene reklamacije.

  1. Molimo Vas da uređaj preuzmete odmah po uplati i završenom popravku. Ukoliko uređaj ne preuzmete u roku od 8 dana po završetku popravka zadržavamo pravo naplatiti Vam troškove skladištenja u iznosu od 1% tržišne vrijednosti uređaja ili 5,00 kn po danu skladištenja. Uređaje koje ne preuzmete u roku 90 dana od završetka popravka, a bez prethodnog dogovora o produljenom čuvanju uređaja, ćemo ustupiti tvrtki ovlaštenoj za ekološko zbrinjavanje elektronskog i elektroničkog otpada.