Loading...

Servis i jamstvo

>>Servis i jamstvo
Servis i jamstvo2016-10-17T10:14:06+02:00

e-DISTI d.o.o. jamči za servisiranje svih proizvoda iz svog prodajnog programa u jamstvenom roku i poslije njegovog isteka. Servisne usluge realiziraju u svom servisu u Zagrebu, prilikom veće tehničke kompleksnosti popravka pa u servisnih dobavljača i drugih vanjskih ugovornih izvođača rada.

Jamstveni rok za svaki proizvod definiran je u jamstvenom listu. Jamstvom preuzimamo odgovornost da otklonimo sve nedostatke i neispravnosti na proizvodu koje nastanu uz normalnu upotrebu proizvoda i poštovanje uputa za upotrebu, pod uvjetom da proizvod nisu modificirale ili servisirale neovlaštene osobe.

Jamstveni se rok dokazuje ovjerenim jamstvenim listom i računom koji je izdat od strane ovlaštenog prodavača prilikom kupnje proizvoda.

Troškove pošiljanja proizvoda u jamstvenom roku do servisa (uključujući ovlaštenog servisera u inozemstvu, ukoliko je to potrebno) snosi vlasnik proizvoda, dok troškove povrate snosi e-Disti d.o.o.. Prilikom servisiranja proizvoda koji nije više u jamstvenom roku sve troškove slanja proizvoda do servisa i njegove povrate snosi vlasnik proizvoda.

Nakon pregleda proizvoda u našem servisu, proizvod ćemo ispraviti ili poslati na servis proizvođača. U slučaju popravka van jamstvenog razdoblja, prije izvršenja popravka vlasniku proizvoda pripremimo ponudu za troškove popravka. Popravak ćemo izvršiti tijek nakon što vlasnik proizvoda potvrdi ponudu odnosno plaćanje troškova popravka.

Obrazac možete poslati elektronskom poštom na: servis@e-disti.com

Kontaktna osoba za svu logistiku u vezi servisa:

Sve proizvode, koje je potrebno servisirati, dostavite (putem pošte ili osobno) na našu adresu u Zagrebu. Uz proizvod mora se priložiti slijedeće.

  • Podatke o vlasniku proizvoda i kontaktnoj osobi
  • Podatke o slanom proizvodu (model, serijski broj, količina, priloženi pribor ili dodatna oprema)
  • Opis kvara odnosno uzrok zašto se proizvod šalje na servis
  • Ukoliko želite ostvarite jamstveno pravo priložite još kopiju računa i jamstveni list.