e-DISTI d.o.o. garantuje za servisiranje svih proizvoda iz svog prodajnog programa u garancijskom roku i posle njegovog isteka. Servisne usluge realizuje u svom servisu u Beogradu, prilikom veće tehničke kompleksnosti popravka pa u servisnih dobavljača i drugih spoljnih izvođača rada.

Garantni rok za svaki proizvod definisan je u garantnom listu. Garancijom preuzimamo odgovornost da otklonimo sve nedostatke i neispravnosti na proizvodu koje nastanu uz normalnu upotrebu proizvoda i poštovanje uputstva za upotrebu, pod uslovom da proizvod nisu modifikovala ili servisirala neovlaštena lica.

Garantni rok se dokazuje overenim garantnim listom i računom koji je izdat od stran ovlaštenog prodavca prilikom kupovine proizvoda.

Troškove slanja proizvoda u garantnom roku do servisa (uključujući ovlaštenog servisera u inostranstvu, ukoliko je to potrebno) snosi vlasnik proizvoda, dok troškove povrate snosi e-Disti d.o.o.. Prilikom servisiranja proizvoda koji nije više u garantnom roku sve troškove slanja proizvoda do servisa i njegove povrate snosi vlasnik proizvoda.

Posle pregleda proizvoda u našem servisu, proizvod ispravićemo ili poslaćemo ga na servis proizvođača. U slučaju popravka van garantnog razdoblja, pre izvršenja popravka vlasniku proizvoda napravimo ponudu za troškove popravka. Popravak izvršićemo tek nakon što vlasnik proizvoda potvrdi ponudu odnosno plaćanje troškova popravka.

Obrazac možete poslati elektronskom poštom na servis@e-disti.com

Kontaktne osobe za svu logistiku u vezi servisa:

Sve proizvode, koje je potrebno servisirati, dostavite (putem pošte ili lično) na našu adresu u Beogradu. Uz proizvod mora se priložiti sledeće:
  • Podatke o vlasniku proizvoda i kontaktnoj osobi.
  • Podatke o slanom proizvodu (model, serijski broj, količina, priloženi pribor ili dodatna oprema)
  • Opis kvara odnosno uzrok zašto se proizvod šalje na servis
  • Ukoliko želite ostvarite garantno pravo priložite još kopiju računa i garantni list.