SAMURAI: 2410 DICOM pacient CD-OUTMedical

SAMURAI 2410 DICOM CD-OUT je nov sofisticiran sistem iz družine Samurai. Efikasno reši problem automatskog štampanja RTG slika i nalaza pacijenata na odlasku iz zdravstvenih ustanova.

Sistem SAMURAI DICOM CD-OUT pruža rešenje po principu ključ u ruke za zdravstvene ustanove za izdavanje nalaza i slika pacijenata iz modalitet (MR, PET/CT, MRA i CTA), radnih stanica ili PACS na CD, VD ili Blue Ray medije. Ovim rešenjem možete da značajno smanjite troškove slikovnog materijala u poređenju s tradicionalnima filmovima. Na medije možete dodati bilo koji DICOM prikazivač za jednostavan pregled slika.

Sistem SAMURAI DICOM CD-OUT koristi robota za automatizaciju proizvodnje CD/DVD medija. Na CD/DVD medij se ispišu podaci o pacijentu i organizaciji koja je preglede provela. Uz ključne podatke se na medij može štampati i logotip institucije te skica pregleda.

Jednostavan, intuitivan korisnički interfejs

Perennity DICOM softver je instaliran na Rimage sistemima – sve funkcionalnosti su dostupne pomoću ekrana osetljivog na dodir (pri modelima s ekranom) i pomoću korisničkog interfejsa sa svim veb pregledačima u mreži (PC, iPOD, Android).

MedicalProfesionalna i izdržljiva štampa

Rimage pruža izbor između različitih tehnologija štampe. Različite opcije omogućuju visoku snagu, jeftin termalni tisak, dinamičnu kvalitetu tiska i inkjet za manje zahtevne aplikacije. Korisnik može za svaku opciju da prilagodi medij svojim potrebama po bistroj, kvalitetnoj, brzoj i pouzdanoj štampi medija.

Garancija

U sistem RIMAGE 2410 DICOM CD-OUT ugrađen je savremeni štampač koji radi s tehnologijom termo-retransfer štampe (ista tehnologija se koristi za štampu kreditnih kartica) s kojom nudi CD/DVD mediju maksimalnu zaštitu od spoljnih uticaja. Medij koji je štampan s termo-retransfer tehnologijom neće izbledeti, se ogrepsti ili uništiti prilikom kontakta s vodom ili  razmazati radi kontakta s mokrima rukama. Rimage garantuje postojanost do 100 godina za svoje CD-R medije te do 50 godina za svoje DVD medije. Osigurajte čitljivost vaših podataka naredne decenije.

Pouzdano arhiviranje

Softver Perennity DICOM radi kao “Store and Query/Retrieve SCP” i time osigurava mogućnost arhivskih rešenja za DICOM slike. Softver izdvoji i sačuva sve bitne meta podatke  tako da se može DVD ili Blue-Ray medije izrađene s Rimage sistemom koristiti za dugotrajno arhivsko čuvanje (off-line skladištenje).

Medical

Kako funkcioniše:

RIMAGE DICOM CD-OUT sistem se jednostavno integrira u postojeći radni proces.

 1. Na DICOM radnoj stanici ili PACS sistemu se izrađene slike pošalju na DICOM server.
 2. Slike se sortiraju s obzirom na istraživanja pacijenata i sačuvaju se za kasniji pristup. Perennity Diom softver izdvoji s sačuva sve bitne meta podace za arhiviranje.
 3. Podaci se automatski zapišu i naštampaju na medije pomoću Rimage DICOM CD-OUT sistema:
  • Različiti testovi koji se izvode za različite pacijente može se kombinirati na jednom mediju i uz to sačuvati anonimnost pacijenta.
  • Izveštaji i nalazi mogu se dobiti sa RIS i dodati na medije.
  • Na medije može se automatsko dodavati DICOM prikazivač slika.
  • Na medije se naštampaju jasni i tačni podaci o pacijentu i ustanovi koja je medij izdala.
 4. Medije se može dati pacijentom ili sačuvati u off-line arhivu.
 5. S Perrennity DICOM softverom mogu zaposlenici u području zdravstva jednostavno pronaći slike pacijenata sa bilo koje DICOM radne stanice.
 6. U nadgledanom procesu se testovi i slike automatski ispisuju na CD/DVD.

Maksimalna brzina – minimalni troškovi:

Rimage DICOM Media System garantuje najveću brzinu snimanja medija u industriji te ujedno nudi i svu funkcionalnost po dostupni ceni. Sistem sve u jednom je pripravljen da se odmah uključi u postojeće DICOM sisteme i zaposlenicima u području zdravlja omogući automatizirano snimanje i štampu uključujući sve podatke o pacijentu.

Niski operativni troškovi

Intuitivni korisnički interfejs s odličnim hardverom za snimanje i štampanje medija omogućuje zdravstvenim ustanovama jednostavnu integraciju u radni proces. Promena snimanja slikovnog materijala bitno smanji operativne troškove te istovremeno lekarima omogućuje bržu dijagnostiku i time i bolju opskrbu za pacijente.

Medical

100% DICOM kompatibilno

 • Sačuva, pretraži ili dobije podatke o pacijentima.
 • Pretražuje i dobiva podatke neposredno iz PACS.
 • Izradi potpuno kompatibilne DICOM/IHE PDI medije pacijenata.
 • Izradi i dodaje DICOM strukturirane izveštaje na medije.
 • Na medij dodaje izveštaje i nalaze iz RIS.
 • Dobije slike iz PACS.

Opcije

Rimage DICOM CD-OUT opcije štampe:

 • ProducerTM 6200N, 7200N i 8200N & PrismPlus!TM sa termičkim štampačem,
 • ProfessionalTM 2410N sa Everest 400 termal-retransfer štampačem,
 • Rimage 2010i sa 480i inkjet štampačem.
 • Perennity DICOM Level 1, 2, ili 3 (HL7) programska podrška.
 • Automatizirano i intuitivno upravljanje pomoću miša ili ekrana osetljivog na dodir na svim uređajima koji podržavaju veb interfejs (PC, iPod, Android).
 • HTML, C-Find, baze, UNC.
 • Perennity DICOM automatizirano očitavanje CD/DVD/BD medija.