CADprofi

Vodeći svetski proizvođač dodatka za CAD programsku podršku

CADprofi je međunarodno preduzeće u području razvoja CAD aplikacija za AutoCAD okoline. Podržava AutoCAD produkte i kompatibilne produkte poput: BricsCAD, GstarCAD, ProgeCAD, ZWCAD, InteliCAD, i dr.

CADprofi dodatke upotrebljava gotovo 55.000 korisnika širom sveta. Crteži su napravljeni sa CP-Symbols potpuno kompatibilni sa DWG i DXF formatima tako da se ih može popravljati sa bilo kojom CAD aplikacijom bez pokretanja CADprofi aplikacije. Ovo je bitan elemenat kad se prosleddi crteže klijentu ili kooperantu. CADprofi dodaci se neprestano nadograđuju.

Softver je razvijen u najmodernijim softverskim platformama MFC, C++, ARX i koristi tehnologiju parametarskih objekata koji nude neograničene mogućnosti za definisanje vaših elemenata i objekata.

CADprofi aplikacije su dostupne u 22 jezika i podržavaju (online) tehničku podršku i obrazovanje za korisnike te neprestano ažuriranje.

Više informacija o CADprofi softveru nađete na veb stranici www.gstarcad.si

CADprofi Architectural

Podešena CAD aplikacija olakša rad sa arhitekturnima projektima.

Arhitekturni dodatak se koristi za izradu građevinskih nacrta, preseka i pogleda. Aplikacija vam olakša crtanje sastavljenih zidova, dimenzionisanje arhitekture i brzu izradu opisa crteža. Dodatak uključuje cijelu biblioteku prozora, vrata, nameštaja i drugih elemenata unutrašnje opreme. Pomoću jedinstvenih svojstava možete ga koristiti za izradu požarnih nacrta i puteva.

 • Sastavljeni zidovi, omogućuje specifikacije pojedinačnih delova zidova.
 • Standardni nameštaj (vrata i prozori). Nacrt, presek i različiti pogledi.
 • Biblioteka nameštaja, sanitarne opreme, i dr.
 • Arhitekturni simboli: opis nacrta, visinske tačke, simboli za otvaranje i proboje zidova, simboli nameštaja i dr.
 • Arhitekturno dimenzionisanje različitih preciznosti.
 • Crtanje i uređivanje požarnih nacrta i puteva.
 • Biblioteka simbola opreme za spašavanje, bezbednosti i zaštite od požara.
 • Biblioteka opreme mnogobrojnih vodećih proizvođača.
 • CADprofi_architectural
 • CADprofi
 • CADprofi
 • CADprofi_Hvac&Piping
 • CADprofi
 • CADprofi

CADprofi HVAC & Piping

Podešena CAD aplikacija za dizajn tehničke opreme zgrada. Podržane su sve vrste instalacija, grejanja, ventilacije, klimatiziranja, cevovodi i drugi vodovi.

Dodatak HVAC and Piping uključuje biblioteku kojom je omogućen dizajn instalacija svih vrsta: HVAC (grejanje, ventilacija, klimatizacija), projektovanje različitih vodova; cevovoda, vodovoda, plinovoda, medicinskih instalacija, protivpožarnih vodova i rashladnih vodova te druge instalacijske tehnologije za zgrade i za industrijske svrhe. Funkcije poput funkcije za izradu nacrta i dijagrama, svestranog pogleda, nacrta i preseka, omogućuju da korisnik upotrebljava samo jedan softver za dizajn kompleksnih projekata.

 • Dizajn svih vrsta kompleksnih instalacija (grejanja, vodovoda, plinovoda, medicinskih instalacija, protivpožarnih sistema, ventilacije, hlađenja, industrijskih automatizacija i dr.).
 • Olakša izradu nacrta, preseka, dijagrama, pogleda iz različitih smera.
 • Automatsko crtanje cevi i kanala za ventilaciju.
 • Automatsko spajanje cevi i vodova sa različitima elementima.
 • Računanje dužine žica i površina ventilacijinih kanala.
 • Brz radni proces pomoću upotrebe simbola i objekata sa jednim klikom.
 • Biblioteka opreme mnogobrojnih vodećih proizvođača.

CADprofi Electrical

Podešena CAD aplikacija olakša dizajn kompleksnih električnih, rasvetnih sistema i telekomunikacijskih uređaja.

Električni dodatak upotrebljava se za dizajn kompleksnih instalacija poput električne instalacije, osvetle, nisko naponskih vodova, telekomunikacija, bezbednosne i antenskih instalacija. Softver uključuje više tisuća simbola, koji su izrađeni po najnovijim električnim standardima, poput rasvetnih sistema elemenata, razvodnih ormara i dr. Aplikacija omogućuje jednostavno izrađivanje projekta instalacije i električnih kanala. Najpotrebnije su funkcije automatskog numerisanje strujnih krugova, praktične sheme i uređivač dijagrama.

 • Opsežna biblioteka električne i industrijske automatizirane instalacije.
 • Automatsko projektovanje puteva i žičnih kanala.
 • Električne komponente, prekidači, elementi za osvetljenje i drugi elementi.
 • Brzo numerisanje strujnih krugova.
 • Proizvodi i oprema vodećih proizvođača (Legrand, Cablofil, Zucchini i drugi).
 • Biblioteka opreme mnogobrojnih vodećih proizvođača.
 • CADprofi
 • CADprofi
 • CADprofi
 • cadprofi_mechanical
 • CADprofi
 • CADprofi

CADprofi Mechanical

Podešena CAD aplikacija olakša 2D dizajn mehaničkih inženjerskih projekata.

Mehanički dodatak opremljen opsežnim naborom standardiziranih delova, čeličnih elemenata i drugih čeličnih proizvoda utemeljenih na lokalnim i međunarodnim standardima. Biblioteka uključuje vijke, podloške, matice, metalne spojnice, zakovice, čepove, L-profile, cevi i delove za dizajn izmenjivača toplote i druge uređaje. Izuzetan uređivač prikaza i nacrta olakša izradu vodovodnih i pneumatskih instalacija.

 • Standardizirani elementi: vijci, podlošci, matice, metalne spojnice, zakovice, čepovi, otvori, rubni elementi, klinovi, okovi, ležajevi, čepovi i još mnogo više.
 • Mnogobrojni lokalni i međunarodni standardi.
 • Čelični profili: L-profili, cevi, plosnati profili, četvrtasti profili, štapovi, instalacijske cevi i dr.
 • Omoti i zaključci, cevi, U-krivine, elementi za razdelu, spojevi i dr.
 • Svi elementi na raspolaganje u različitima pogledima.
 • Postupci za izračunavanje i automatsko projektovanje izmenjivača toplote.
 • Uređivač prikaza vodovodnih i pneumatskih vodova.

Više informacija o CADprofi nađete na veb stranici www.gstarcad.si