Rezervno napajanje za sisteme grejanja

Sistemi za rezervno napajane s dugom autonomijom se najčešće upotrebljavaju za rezervno napajanje peči odnosno pumpa sistema grejanja, međutim koriste se i za napajanje sigurnosnih sistema, alarmnih sistema, video sistema, računara, servera, sistema evidencija dolazka, automatska garažna vrata, električnih brava, solarno grejane vode i dr.

Sistem rezervnog napajanja sastoji se od UPS uređaja i akumulatora koji je postavljen pored uređaja. Ovakva instalacija omogućuje da se željenu autonomiju sistema odnosno operativno vreme podesi s obzirom na potrebe klijenta. Spajanje sistema je vrlo jednostavno i cenovno pristupačnije od invertor generatora.

Ne smijemo zaboraviti na ekološku stranu: električni su generatori bučni i koriste fosilna goriva koja tekom  izgaranja proizvode CO2 i uvećavaju njegovu količinu u zraku. U slučaju da je generator postavljen bez ispravne ventilacije prostorije, pruža se i opasnost od trovanja uglen monoksidom. Pored toga je električno napajanje cenovno pogodnije od korišćenja fosilnih goriva.

Uređaj obuhvaća čisti sinusoidni invertor (invertor), punjač akumulatora te elektroniku koja osigurava pokretanje akumulatorskog napajanja u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Uređaj ima na zadnjoj oplati šuko izlaze za napajanje trošila.  

Rezervno napajanje za sisteme grejanja

Preporučujemo da se uz uređaj kupi ciklični odnosno long life akumulator koji osigurava produžen vek trajanja. Dobri ciklični/long life akumulatori imaju vek trajanja čak do 12 godina. Pored toga je ovo zatvoreni i suh tip akumulatora tako da je izljev kiseline iz baterija nemoguć. Automobilski akumulator nije dizajniran za upotrebu uz rezervna napajanja jer ga potpuno pražnjenje brzo ošteti. Prilikom punjenja automobilskog akumulatora se otpuštaju plinovi koji mogu u unutrašnjim prostorima uzrokovati eksploziju ili požar.

Za više informacija posetite veb stranicu www.samurai-power.com, za kupovinu posetite www.mojups.rs