Perennity

Perennity DICOM pruža rešenja za izdavanje medicinskih nalaza i slika sa bilo koje DICOM kompatibilne modalitete ili PACS na CD-ROM, DVD ili BluRay. U poređenju sa tradicionalnima filmovima ovo vidljivo smanji produkcijske troškove. Upotrebiti se može bilo koji DIOM pregledač koji automatski dodaje na CD, DVD ili BluRay.

Perennity za automatizaciju produkcije ispisa i štampe ličnih podatka pacijenta koristi CD/DVD robote. Na CD/DVD može se naštampati bilo koje podatke: ime pacijenta i identifikacijski podaci, vreme i datum, spisak istraživanja, i dr. Može se dodati i predloške snimanih slika pacijenta ili logotip i sliku ustanove koja CD izdaje.

Nakon obrade DICOM slika Perennity Archive modul pruža mogućnost arhiviranja slika. Slike možete pohraniti na RAID sistemu većeg kapaciteta ili na sistemu dugoročnog arhiviranja (poput CAS, BluRay libraries, i sl.). Sistem omogućuje pretraživanje po pacijentima ili po istragama i ponovno dobivanje istraga koje se pohranjuje u Perennity arhivu kojeg koristi bilo koja DICOM radna stanica.

Perennity

Prednosti Perennity DICOM rešenja:

  • Rešenje „sve u jednom“
  • Ograničena investicija
  • Upotreba bilo kojeg DICOM pregledača
  • Odavanje narudžbina sa ili bez operatera
  • Jednostavna upotreba
  • DICOM & IHE PDI kompatibilan
  • Pouzdano funkcionisanje