Signotec

Sa Signotec proizvodi korisnik može da se elektronski potpiše i tako optimiziraa poslovne procese te izbjegne teškoćama sa papirnom dokumentacijom, utvrdi identitet osobe i stvori pravno važeće dokumente.

Elektronske dokumente potpisane na ovaj način se može provjeriti bilo kad i bilo gdje bez ikakvih tehničkih teškoća. Pomoću potpisne tablice Signotec je proces potpisivanja jednostavan i siguran kao ikad prije. Potpis se neposredno prenese u elektronski dokument. Tako jednostavno izbjegnemo teškoćama sa papirnom dokumentacijom dok su elektronski dokumenti zaštićeni sa digitalnim potpisom kojega se može provjeriti. Na ovaj način je može se cijeli proces poslovanja digitalizirati.

Klijenti poduzeća Signotec su industrijske korporacije, lanci prodavaonica i poduzeća, mnoge institucije za financijska grupe i osiguranja. Sve ove organizacije dolaze do zaključka da je uobičajena procedura rada u papirnom obliku često preskupa ili neefikasna stoga se odlučuju za procese u elektronskom obliku sa potpisivanjem bez papira.

Signotec je jedino poduzeće koje osigurava tehnike, alatke i kvalificiranje za suvremene medicinske istraživače dokumenata za verifikaciju sudske provjere identiteta elektronski potpisa na sudu.