Euronovate

Euronovate SA je inovativno poduzeće sa međunarodnim poslanstvom. Sjedište poduzeća je u Luganu u Švicarskoj, operativne podružnice su v Milanu i Šanghaju. Usredotočuju se na izvorne proizvode za bez papirno poslovanje i koriste jedinstveni, cjelovit industrijski modela te sa različitima partnerima pokrivaju sve faze bez papirnog poslovanja.

Vjeruju de će njihova bez papirna rješenja promijeniti načine poslovanja i odgoditi sve papirne dokumente potpisane rukom u podjednako važeće elektronske dokumente u svim područjima industrije širom svijeta.

Eliminacija papira je predmet cjelovitog procesa i zahtjeva točnu rekonstrukciju svakog koraka pomoću upotrebe prava, postupka, sigurnosti i tehnologije sa inovativnim pristupom.

Prednosti za klijente bile bi izvanredne: sve od nižih troškova zbog manje potrošnje papira, ispisnih materijala, arhiviranja i racionalizacije istraživačkih procesa (ocjenjuje se 5% do 10% smanjenje cijele mreže ekvivalenata potpunog radnog vrjemena (FTE) u financijskima institucijama) do osiguravanja novih tržišnih prilika sa novim pristupom do klijenata sa elektronskim potpisom.