Euronovate

Euronovate SA je inovativno preduzeće sa međunarodnim poslanstvom. Sedište preduzeća je u Luganu u Švicarskoj, operativne podružnice su v Milanu i Šanghaju. Usredotočuju se na izvorne proizvode za bes papirno poslovanje i koriste jedinstveni, celovit industrijski modela te sa različitima partnerima pokrivaju sve faze bes papirnog poslovanja.

Veruju de će njihova bes papirna rešenja promeniti načine poslovanja i prestavile sve papirne dokumente potpisane rukom u podjednako važeće elektronske dokumente u svim oblastima industrije širom sveta.

Eliminacija papira je predmet celovitog procesa i zahteva tačnu rekonstrukciju svakog koraka pomoću upotrebe prava, postupka, bezbednosti i tehnologije sa inovativnim pristupom.

Prednosti za klijente bile bi izvanredne: sve od nižih troškova zbog manje potrošnje papira, štampanih materijala, arhiviranja i racionalizacije istraživačkih procesa (ocenjuje se 5% do 10% smanjenje cele mreže ekvivalenata potpunog radnog vremena (FTE) u financijskima institucijama) do osiguravanja novih tržišnih prilika sa novim pristupom do klijenata sa elektronskim potpisom.