Eaton

Eaton je vodeći ponuđač kvalitetnih neprekidnih napajanja (UPS). Eaton UPS sistemi su dizajnirani za opskrbu svih tereta od kompjutera do velikih data centara sa kvalitetnim rezervnim napajanjem.

Za jednostavniji odabir UPS sistema sa obzirom na vaše potrebe Eaton UPS sisteme deli u tri grupe: UPS sistemi za radne stanice i domaćinstvo, UPS sistemi za mreže i servere te UPS sistemi za data centre i poslovanja.