Kofax

Kofax je vodeći ponuđač opreme i rešenja u oblasti zahvata, obrade i arhiviranja dokumenata. Preduzeće Kofax je među drugim primilo nagradu »Document Management Awards 2008« za najbolji proizvod godine u kategoriji proizvoda za zahvat dokumenata.

Preduzeće e-DISTI je postalo Kofax Silver certificiran partner za celo područje Adrijatik regiona. Kao Kofax Silver partner pružamo celi spektar Kofax rešenja za zahvat i obradu dokumentacije uključujući ova rešenja:

  • Kofax VRS Elite
  • Kofax Express
  • Kofax Capture (KC)
  • Kofax Transformation Modules (KTM)
  • Kofax Front Office Server
  • Kofax Communications Server
  • Kofax e-Transactions

Bez obzira na vaše zahteve po programski podršci za stolni skener, produkcioni skener ili celo rešenje za velika preduzeća, drago nam je da vam pomažemo i savetujemo pri izboru pogodnog rešenja. Sa uvođenjem ovih rešenja možete smanjiti broj zaposlenika u administraciji i ubrzate proces implementacije.

Kofax je vodeći ponuđač opreme i rešenja u oblasti zahvata, obrade i arhiviranja dokumenata. Preduzeće Kofax je među drugim primilo nagradu »Document Management Awards 2008« za najbolji proizvod godine u kategoriji proizvoda za zahvat dokumenata.