Legrand

Legrand je jedan od najvećih proizvođača električne opreme u svetu. Prisutni su u više od 70 država i zapošljavaju više od 33.000 ljudi. U 2011. godini su postigli promet od 4,35 milijarda evra i tako postali jedno od najvećih preduzeća u svom segmentu. U 2012. godini su preuzeli odličnog proizvođača modularnih UPS sistema Meta System koji ima dominantnu ulogu na talijanskom i francuskom tržištu i najveći tržišni udeo među modularnima UPS sistemima.