Legrand

Legrand je jedan od najvećih proizvođača električne opreme u svetu. Prisutni su u više od 70 država i zapošljavaju više od 33.000 ljudi. U 2011. godini su postigli promet od 4,35 milijarda evra i tako postali jedno od najvećih preduzeća u svom segmentu. U 2012. godini su preuzeli odličnog proizvođača modularnih UPS sistema Meta System koji ima dominantnu ulogu na talijanskom i francuskom tržištu i najveći tržišni udeo među modularnima UPS sistemima.

Legrand

Legrand Line Interactive NIKY serija UPS sistema je idealna zaštita opreme od nestanka mrežnog napajanja za upotrebu u domaćinstvima i malim preduzećima. Predstavlja najbolju ponudu u odnosu cene i kvaliteta te osiguranje podatka u vaši kancelariji, preduzeću ili domaćinstvu. Ova serija UPS sistema osigurava CPU procesorsku kontrolnu jedinicu, integrisan AVR stabilizator i regulator napona te interfejs za inteligentnu kontrolu i komunikaciju kojom garantuju najbolje nadgledanje i upravljanje.

Legrand

Legrand On-Line serija WHAD UPS sistema je idealna zaštita opreme od nestanka mrežne struje za mala preduzeća. Dolazi u prosto stojećem tower verziji sa snagom od 800VA do 6kVA. Predstavlja najbolju ponudu u odnosu cene i kvaliteta te osiguranje podatka u vaši kancelariji ili preduzeću. Ova serija UPS sistema osigurava CPU procesorsku kontrolnu jedinicu, integrisan AVR stabilizator i regulator napona, dvostruku konverziju te interfejs za inteligentnu kontrolu i komunikaciju kojom garantuju najbolje nadgledanje i upravljanje.

Legrand

Legrand On-Line serija DAKER UPS sistema je idealna zaštita opreme od nestanka mrežne struje za mala preduzeća. Dolazi u rack ili tower verziji sa snagom od 1kVA do 10kVA. Predstavlja najbolju ponudu u odnosu cene i kvaliteta te osiguranje podatka u vašim kancelariji ili preduzeću. Ova serija UPS sistema osigurava CPU procesorsku kontrolnu jedinicu, integrisan AVR stabilizator i regulator napona, dvostruku konverziju te interfejs za inteligentnu kontrolu i komunikaciju kojom garantuju najbolje nadgledanje i upravljanje.

Legrand

MegaLine je serija izuzetno kvalitetnih modularnih napajanja izrađenih u on-line tehnologiji sa dvostrukom konverzijom (VFI). Dizajnirani su za aplikacije kojima se obavlja bitne procese u preduzećima i u kompjuterskim centrima. Tehnologija omogućuje neometano funkcionisanje vaših uređaja te izuzetno efikasnu zaštitu od svih anomalija u mrežnom napajanju. Napajanja UPS su mikroprocesorski kontrolisani i imaju integrisan RS232 interfejs. Dodati im se može baterijske ormane za produženje nominalne autonomije. Napajanja dolaze uz profesionalni softver.

 • On-Line Double Conversion tehnologija (VFI).
 • Područje snage od 1,25 kVA do 10 kVa
 • 1F/1F
 • Široko područje ulaznog napona i frekvencije
 • Korekcija ulaznog faktora snage (PFC)
 • Visoka efikasnost
 • Inteligentna kontrola baterija
 • RS232 interfejs
 • SNMP mrežna kartica (opciono)
 • Elektronski bypass prekidač
 • Moguća redundanca N+X
 • Mehanski servisni bypass prekidač (opciono)
 • Omogućuje dodavanje dodatnih baterijskih kabineta za produženje autonomije
 • Profesionalna programska podrška
Legrand

Trimod je serija izuzetno kvalitetnih modularnih napajanja izrađenih u on-line tehnologiji sa dvostrukom konverzijom (VFI). Dizajnirani su za aplikacije kojima se obavlja bitne procese u preduzećima i u kompjuterskim centrima. Tehnologija omogućuje neometano funkcionisanje vaših uređaja te izuzetno efikasnu zaštitu od svih anomalija u mrežnom napajanju. Napajanja UPS su mikroprocesorski kontrolisani i imaju integrisan RS232 interfejs. Dodati im se može baterijske ormane za produženje nominalne autonomije. Napajanja dolaze uz profesionalni softver.

 • On-Line Double Conversion tehnologija (VFI).
 • Područje snage od 2,7 kVA do 60 kVA
 • Moguće konfiguracije: 1F/1F, 3F/1F, 1F/3F i 3F/3F
 • Široko područje ulaznog napona i frekvencije
 • Korekcija ulaznog faktora snage (PFC)
 • Inteligentna kontrola baterija
 • RS232 interfejs i SNMP slot
 • SNMP mrežna kartica (opciono)
 • Elektronski bypass prekidač
 • Moguća redundanca N+X
 • Mehanski servisni bypass prekidač (opciono)
 • Visoka efikasnost
 • Omogućuje dodavanje dodatnih baterijskih kabineta za produženje autonomije
 • Profesionalna programska podrška

Legrand

Archimod je serija izuzetno kvalitetnih modularnih napajanja izrađenih u on-line tehnologiji sa dvostrukom konverzijom (VFI). Dizajnirani su za aplikacije kojima se obavlja bitne procese u preduzećima i u kompjuterskim centrima. Pružaju najviši stepen modularnosti, stabilnost i HOT Swap redudanciju. Tehnologija omogućuje neometano funkcionisanje vaših uređaja te izuzetno efikasnu zaštitu od svih anomalija u mrežnom napajanju. Napajanja UPS su mikroprocesorski kontrolisani i imaju integrisan RS232 interfejs. Dodati im se može baterijske ormane za produženje nominalne autonomije.

 • On-Line Double Conversion tehnologija (VFI).
 • Područje snage od 20 kVA do 120 kVA
 • Moguće konfiguracije:: 1F/1F, 3F/1F, 1F/3F, 3F/3F
 • Široko područje ulaznog napona i frekvencije
 • Korekcija ulaznog faktora snage (PFC)
 • Inteligentna kontrola baterija
 • RS232 interfejs i SNMP slot
 • SNMP mrežna kartica (opciono)
 • Elektronski bypass prekidač
 • Moguća redundanca N+X
 • Mehanski servisni bypass prekidač (opciono)
 • Visoka efikasnost
 • Omogućuje dodavanje dodatnih baterijskih kabineta za produženje autonomije
 • Programska podrška