Merge

Merge Healtcare je vodeći proizvođač rešenja za rad i interoperabilnost vizualnih građa u oblasti zdravlja. Razvija unikatna rešenja za izmenu slika i povezivanje sa različitima modalitetima u radiologiji, kardiologiji, ortopediji i nezi očiju.

eFilm workstation

Mnoge inovacije radne stanice

eFilm Workstation, kao jedna od svetski najraširenije dijagnostičke programske podrške za istraživanja, nastavlja tradiciju programske podrške sa najvećom vrednošću na tržištu DICOM pregledača i klinične upotrebe. Sa proširivom paletom alatka, uključujući unapred postavljene prozore/stepene, sinhronizirano složi, MPR, referentnima linijama, integrisanim ispisom CD medija i naprednima opcijama poput masovnog prikazivanja, eFilm Workstation podržava dnevni proces bilo koje vizualne okoline.

Što je eFilm Workstation?

 • eFilm Workstation je globalno najčešće upotrebljena dijagnostička radna stanica (cenovno prihvatljiva, efikasna i jednostavna aplikacija za slike).
 • eFilm Workstation isporuči dijagnostičke slike neposredno na vašu radnu stanicu.
 • Instalacija je moguća gotovo na bilo kojem PC kompjuteru sa operativnim sistemom Windows.

Obično se koristi:

 • Kao primarna stanica za čitanje
 • Za napredno čitanje
 • Kao uređaj za štampanje CD medija
 • Kao radna stanica tehničara
 • Kao rezervni pregledač za postojeći PACS
 • Kao rešenje za dijagnostičke oglede od kuće

Prednosti:

 • Konfiguracija po meri za bilo koji PACS
 • Čuvanje i prenos datoteka (na primer slanje na drugi PACS ili vizualnu stanicu)
 • Bezbednosne postavke koje uključuju prijavu pomoću korisničkog imena i lozinke
 • Naprednu vizualnu reprodukciju