MetroVac

Metro ima bitnu ulogu u kompjuterski i kancelarijski industriji sa Metro DataVac kompjuterskima sistemima za čišćenje koji su dizajnirani da pomoću njih izbegnemo skupim kvarom opreme. Čišćenje i održavanje kompjutera, štampača, laserskih štampača i fotokopir-aparata je važnije neko ikad pre.

Od početka 1939. godine razvila se veliko korporacija Metropoltian Vacuum Cleaner Co. , Inc iz male kancelarije u Bonxu, NY, koja je popravljala i prodavala vakumske usisivače. Metro je danas proizvodna jedinica podeljena na više jedinica koje među ostalim proizvode sve od DataVac sistema za čišćenje računarske opreme do sušilica za kućne ljubimce.

Metro ima bitnu ulogu u kompjuterski i kancelarijski industriji sa Metro DataVac kompjuterskima sistemima za čišćenje koji su dizajnirani da pomoću njih izbegnemo skupim kvarom opreme. Čišćenje i održavanje kompjutera, štampača, laserskih štampača i fotokopir-aparata je važnije neko ikad pre.

DataVac® Electric Duster® 500

Profesionalni usisivači i puhaljke zraka DataVac Electric Duster su najnoviji proizvodi preduzeća Metropolitan Vacuum. Poznate su kao ekološki prihvatljiva i bezbedna alternativa sličnim, potencijalno opasnim puhaljkama zraka iz kojih može da pušta pogonsko gorivo.

MetroVac

DataVac Electric Duster je bezbedno za životnu sredinu prihvatljiviji izbor od komprimiranog zraka koji je trenutno jeftiniji i popularniji. ED-500 je sasvim bezbedan pri upotrebi pošto pušta samo čist, filtriran zrak i je pogodan za čišćenje kompjutera i elektronske opreme, štampača, fotokopir-aparata, digitalnih kamera… Bez kondenzacije ili pogonskih goriva.

DataVac® ESD

DataVac® ESD sistem za održavanje u skladu sa odredbama vlade u vezi sa problematikom zaštite životne sredine. Sadrži HEPA filter koji je 99,97% efektivan pri čišćenju delića prašine do veličine 0,3 mikrona. DataVac® ESD osigurava da je vaša računarska i elektronska oprema čista i da besprekorno funkcioniše. U poređenju sa ostalima puhaljkama ova puhaljka deliće prašine i alergena ne vrati natrag u zrak nego ih uhvati u dobro zapečaćenu kesu.

MetroVac

Statička struje je najveći problem koji ošteti elektronsku opremu. DataVac ESD pomoću posebnih nastavka na drški osigurava, da korisnik ne stvara statičke struje.

Construction: Sturdy All SteelMotor: 1.7 HP Motor Weight: 21 lbs. Hose: Anti-Static 3’-6’ Stretch Hose Extras: Crevice Tool, Dust Brush, “TechniStat” grounding wrist strap, Shoulder Strap +5 extra Triple Layer .3 Micron Disposable Bags Filter: HEPA Filter Accessories: Heavy Duty, Lightweight, Foam Filled, Nylon “Carry All” with Pockets And Shoulder Strap