Instalacija 360 novih uređaja za skladištenje energije koji podržavaju centralni UPS sistem na RTV Slovenija, u sklopu pružanja usluga održavanja sistema neprekidnog napajanja.

Kao što je poznato, velika većina uređaja treba električnu energiju za rad. Kontinuirano snabdevanje električnom energijom za nas se čini jednostavnim i rutinskim, ali iz raznih razloga to uvek ne mora biti tako. Isto tako, vremenom se ranjivim pokazao sistem dostave električne energije i ispadi celokupnog sistema usled vremenskih nepogoda, koje može dovesti do kratkotrajnog, ali i dugotrajnog zamračenja nekog područja. Takvi ispadi sistema dostave električne energije nisu zanemarivi niti na područjima većine razvijenih zemalja i kratkoročni prekidi u rada sistema nisu neuobičajeni i imaju negativni uticaj na učinkovitost i funkcionisanje kako javnog tako i privatnog sektora. Korišćenjem modernih sistema u poslovanju, često ne možemo dopustiti da se naš rad prekine ili da dođe do određenih gubitka zbog greške u sistemu snabdevanja električnom energijom. U takvim slučajevima moramo koristiti sistem neprekidnog napajanja (UPS). UPS je uređaj koji konstantno snabdeva potrošače električnom energijom iz akumulatora te se uvek se puni ili nadopunjava preko električne mreže.

Kako bi se osigurala konstantno snabdevanje u najkritičnijim sistemima, koriste se statične baterije, koje su izrađene od debljih ploča, legure kalcijum peroksida. Statične baterije takođe nazivamo akumulatori ili skladište za snabdevanje elekričnom energijom. Statične baterije omogućavaju minimalnu emisiju  električne struje u punom stanju, ukoliko je potrebno njihovo korišćenje. Riječ o snabdevanju u nuždi (engl. back up), u slučaju nestanka struje ili prestanka rada generatora. Predviđena je i mogućnost potpunog pražnjenja, ali samo povremeno, u slučaju izvanredne potrebe ili prilikom ispitivanja stanja kapaciteta. Zbog debljih ploča statične baterije imaju nešto veće dimenzije, teže su, a zbog navedenih karakteristika njihov životni vek je obično puno duži od standardnih startnih baterija. Za velike UPS sisteme najpogodnije su statične OPzS baterije, koji imaju životni vek do 20 godina te zahtevaju minimalne potrebe za održavanjem.

Početkom 2018. godine, tim e-Disti servisera zajedno s partnerskom kompanijom Marand izvršili su  zamenu OPzS statičnih baterija na centralnoj lokaciji RTV Slovenije u Ljubljani. Radi se o dva UPS uređaja za koje su isporučeni te instalirani novi olovni akumulatori  s jednostavnim elektrolitom, odnosno 360 (2 x 180) statičnih baterija tipa 7 OPzS 490 – nominalnog minimalnog kapaciteta od 540Ah (10H 1,8 VPC na 20°C), struja kratkog spoja veća od 4 kA, zajedno s transporterom i keramičkim čepovima i veznim materijalima u skladu sa Europskim zahtevima i propisima kao i ISO standardima. Statične baterije su instalirane u dva nova metalna stalka na tri nivoa s dvostrukim prahom i lakiranjem otpornim na kiselinu. Veze između OPzS baterija su izvedene izolacijskom vezom, kako bi se sprečio slučajan dodir baterijskih veza. Zbog prirode posla RTV SLOVENIJA i poslovne specifičnosti, proizvodnja i dostava izvršena je samo u 30 dana, a montaža u 5 kratkih dana bez prekida. Nakon zamene i uspešnog kapacitivnog testa otpremili smo stare i iskorišćene baterije na ekološko zbrinjavanje i dalju obradu.

Zamena statičnih OPzS baterija na RTV Slovenija
Zamena statičnih OPzS baterija na RTV Slovenija

Sodelovali smo

Zamena statičnih OPzS baterija na RTV Slovenija