Namestili 360 novih OPzS baterij – hranilnikov energije, ki podpirajo centralni UPS sistem na RTV Slovenije. Skrb za zagotavljanje neprekinjenega napajanja je odveč.

Neprekinjeno napajanje

Kot vemo, velika večina naprav potrebuje za delovanje elektriko. Nepretrgana oskrba z električno energijo se nam zdi samoumevna, a to iz različnih razlogov ni vselej nujno. Kot so pokazali pretekli izpadi električne energije zaradi vremenskih vplivov žleda in vetroloma, lahko dolgotrajni električni mrk prizadene tudi najrazvitejše države, kratkotrajni izpadi pa sploh niso nenavadni. Pri delu si namreč pogosto ne moremo dovoliti, da bi bilo naše delo prekinjeno ali izgubljeno zaradi napake pri oskrbi računalnika z električno energijo. V takih primerih moramo uporabiti sistem za brezprekinitveno električno napajanje (ang. Uninterruptible Power Supply – UPS). UPS je naprava, ki stalno oskrbuje porabnike z električno energijo iz akumulatorjev, ti pa se vedno znova polnijo preko omrežne napetosti.

Zagotavljanje neprekinjenega napajanja z OPzS baterijami

Za zagotavljanje neprekinjene električne energije za najbolj kritične sisteme, se uporabljajo stacionarne baterije, ki so narejene z debelejšimi ploščami iz zlitine svinec/kalcij. Rečemo jim tudi akumulatorji oziroma hranilniki energije. Stacionarne baterije omogočajo oddajanje minimalnega električnega toka v stanju polne napolnjenosti, v primeru, če bo njihova uporaba potrebna. Gre za zagotovitev rezervnega napajanja (ang. back up), v primeru izpada električne energije ali generatorja. Predvidena je tudi možnost popolnih praznitev, vendar le občasno, v primeru potrebe ali ob preizkusih stanja kapacitete. Zaradi debelejših plošč so dimenzije stacionarnih baterij večje, so težje in tudi njihova pričakovana življenjska doba je večinoma bistveno daljša kot pri običajnih startnih akumulatorjih. Pri velikih UPS sistemih se najpogosteje nameščajo stacionarne OPzS baterije, ki imajo življenjsko dobo 20 let in imajo minimalne zahteve za vzdrževanje.

Projekt RTV

V začetku leta 2018 je ekipa e-DISTI serviserjev skupaj s partnerskim podjetjem Marand izvedla zamenjavo stacionarnih OPzS baterij na centralni lokaciji RTV Slovenija v Ljubljani. Na dveh UPS napravah smo dostavili in namestili nove svinčene akumulatorje s prostim elektrolitom, to je 360 (2×180) stacionarnih baterij tipa 7 OPzS 490 – nominalna zmogljivost minimalno 540Ah (10 H do 1.8 VPC pri 20°C), kratkostični tok več kot 4 kA, v kompletu s transportnimi in keramičnimi varnostnimi čepi in veznim materialom, skladno z zahtevanimi evropskimi in ISO standardi.

Zamenjava stacionarnih OPzS baterij na RTV Slovenije
Zamenjava stacionarnih OPzS baterij na RTV Slovenije

Baterije smo namestili v dveh novih tri-nivojskih kovinskih stojalih z dvojnim prašnim in kislinsko obstojnim lakiranjem. Povezave med OPzS baterijami so izvedene z izoliranimi povezavami, tako da je preprečen nehoten dotik akumulatorskih povezav. Zaradi narave dela nacionalne televizijske hiše in poslovne kritičnosti je bila proizvodnja in dobava izvedena v samo 30 dneh, montaža pa v kratkih 5 dneh brez kakršnihkoli prekinitev. Po končani zamenjavi in uspešnem kapacitivnem preizkusu smo stare odslužene baterije odpeljali na ekološko uničenje in predelavo.

Sodelovali smo

Zamenjava stacionarnih OPzS baterij na RTV Slovenije