Termoelektrarna Šoštanj TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj je družba z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja s proizvodnjo elektrike in toplote za daljinsko ogrevanje.

Z inštalirano močjo 1029 MW proizvedejo povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokrivajo preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije, za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, znaša 300 – 350 GWh. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabijo med 3,5 in 3,8 milijonov ton premoga.

Rezultate obratovalne pripravljenosti blokov lahko primerjamo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami.