e-DISTI d.o.o. je hitro rastoče podjetje s poglobljenimi izkušnjami iz distribucije in vzdrževanja. Dejavnosti podjetja obsegajo celovite rešitve na treh področjih:

 • agregati in UPS brezprekinitveni sistemi,
 • dokumentni skenerji in sistemi za duplikacijo CD/DVD medijev ter
 • CAD in BIM programska oprema.

S svojo prisotnostjo v vseh segmentih gospodarstva in javnega sektorja, pokrivamo tako največja slovenska podjetja, ponudnike internetnih storitev, zdravstva, ministrstva kot tudi mala podjetja, ki uresničujejo zahtevne potrebe.

Zaobljubljeni smo najvišji kvaliteti tehnične podpore, centrom za oskrbo uporabnikov, stalno podporo s tehničnim izobraževanjem in našimi strokovnimi serviserji, ki pokrivajo celotno Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Izobraževanja tehničnega osebja so izpopolnjena z notranjimi in zunanjimi izobraževanji in potekajo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki s strani proizvajalcev.

V našem podjetju se zavedamo, da lahko najboljši rezultati nastajajo v okolju, kjer so zadovoljni in predani svojemu delu tudi naši zaposleni. Pri nas spodbujamo izmenjavo izkušenj, razvoj znanja in potenciale vsakega posameznika.  Le tako vam lahko zagotavljamo najboljše.

O podjetju

Uspeh za nas so zadovoljni partnerji in hvaležni uporabniki.

Kratka zgodovina

Ustanovitev našega podjetja sega v leto 2010, ko smo začeli z aktivnostmi kot distributer opreme in tehnične podpore v procesih digitalizacije papirnih dokumentov. Že v naslednjem letu smo dejavnost razširili s prodajno-zastopniškim programom in postali podjetje s celovitim programom, torej od svetovanja, inženiringa, prodaje, izobraževanja, do tehnične podpore ter usposobljenega in pooblaščenega servisa. Hitra širitev območja prodaje na Adriatic regijo z distribucijo prek partnerskih podjetij nas je privedla do tega, da smo dve leti po ustanovitvi podjetja, odprli pisarno v Beogradu.

Zaradi vse večje ponudbe in širjenja kolektiva, se je pokazala potreba po večjih prostorih, zato smo se leta 2012 preselili v nove, večje prostore, kjer Vam zagotavljamo prodajo in servis ter skladiščimo opremo in njihove rezervne dele. V istem letu smo odprli novo pisarno tudi v Zagrebu.

Profesionalen odnos do dela in prepoznavanje priložnosti na trgu sta nas vodila k širitvi dejavnosti. Za zagotavljanje neprekinjenega napajanja smo kot neodvisni ponudnik pripeljali na trg vedno aktualne rešitve, prodaja pa se je razširila tudi širše po Evropi. Geslo “Always ON” je postalo naše vsakdanje vodilo.

Posebno priznanje smo doživeli vsakič, ko so nas tuji partnerji in proizvajalci prepoznali kot zaupanja vredne partnerje, nam podelili nagrade ali nam ponudili novo sodelovanje. Na pobudo tujih ponudnikov smo tako v letu 2014 vstopili na področje CAD načrtovanja in v letu 2018 na področje BIM tehnologije. Pri tem vztrajno ohranjamo partnersko držo in hitro odzivnost na potrebe trga, ker to cenite.

Podrobnejše informacije o sedežu podjetja izveste s klikom na kontakt.

Zavezani smo vrednotam:

 • zanesljivost,
 • varnost,
 • strokovnost,
 • odzivnost,
 • partnerstvo.

Naš cilj je ostati najboljša izbira pri:

 • svetovanju,
 • inženiringu in dobavi
 • ter podpori zastopane opreme.

Imamo skrb in dolžnost:

 • ponuditi poslovnim in javnim ustanovam najboljše, kar trenutno obstaja v svetu brezpapirne, brezprekinitvene ter CAD in BIM opreme,
 • ostati v koraku z razvojem novih tehnologij, krojiti njihov razvoj,
 • skrbeti za odzivno in kvalitetno podporo.

V čast nam je, ko presežemo Vaša pričakovanja.

Poiščite nas na spletu

O podjetju

Okoljska odgovornost?

Razvijamo in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov in energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev, uravnoteženih s specifičnimi potrebami poslovanja in razvoja skupine, smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju okoljske in energetske učinkovitosti.

Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam energetskega in okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z energetskimi in okoljskimi vidiki telekomunikacijskih storitev in poslovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje. Možnosti za odgovorno ravnanje z energijo in z okoljem pa ponujamo tudi svojim uporabnikom. 

Imamo vzpostavljen celovit sistem ločenega zbiranja odpadkov, oddajanje odpadne embalaže, nevarnih surovin, električne in elektronske opreme za nadaljnjo uporabo ali razgradnjo.