Zaradi različnih motenj kot so različna nihanja električne napetosti, prenapetost, prekinitev,… se zanesljivost in življenjska doba električnih naprav zmanjšuje. UPS-i nam omogočajo, da se v primeru motenj oziroma izpadov omrežne napetosti, zagotovi napajanje iz akumulatorjev. S tem se izognemo nevšečnostim, kot so izguba različnih elektronskih podatkov in dokumentov.

 UPS sistemi z deljeno paralelno arhitekturo – MODULARNI UPS

Brezprekinitvene sisteme odlikuje deljena paralelna arhitektura (DPA), ki omogoča večjo učinkovitost, varčnost, razpoložljivost in fleksibilnost.

Osnovni gradniki modularnih UPSov so samostojni moduli, med katere je porazdeljeno breme. Pri njih je dosežena učinkovitost izjemno visoka (ne glede na obremenjenost sistema – tudi nad 95 %). Značilnost takih sistemov so tudi nizka popačenja vhodnih tokov. Že povečanje učinkovitosti za en sam odstotek pri moči 100 kW zmanjša stroške obratovanja naprave za 17.500 € v obdobju pet let. Izjemno pomemben faktor med obratovanjem katerihkoli napajalnih sistemov predstavlja strošek porabljene električne energije. Varčnost pri modularnih sistemih pa se kaže tudi pri nizkih toplotnih izgubah. To posledično omogoča prihranke tudi pri hladilnih močeh klimatskih naprav. Nizka popačenja vhodnih tokov onemogočajo nepotrebno predimenzioniranje elektro agregatov (v sklopu celotnih rešitev neprekinjenega napajanja).

Delitev bremena med moduli omogoča visoko razpoložljivost tovrstnih sistemov. Z zamenljivimi moduli omogočamo redundantno delovanje (n+1). Tako je omogočeno neprekinjeno delovanje (brez preklopa na bypass) tudi v primerih odpovedi in menjave modulov. Z modularnimi UPS sistemi se je pojavil tudi nov koncept razpoložljivosti, ki ga imenujemo MTTR (mean time to repair) – povprečni čas za odpravo napake in ponovni zagon sistema, ki je izredno nizek. To nakazuje tudi na prihranek pri stroških servisa modularnih UPS naprav.

Pri modularnih UPS sistemih je omogočena hitra rekonfiguracija sistema (zelo hitra nadgradnja moči in avtonomije). Vsi posegi na modularnih UPS sistemih so mogoči brez rizika za priključena bremena in brez dodatnih stroškov zaradi električne instalacije.

Več si lahko preberete na www.samurai-power.com za nakup pa si lahko ogledate stran www.mojups.si