Smo vodilni ponudnik UPS sistemov, različnih proizvajalcev

e-DISTI d.o.o. je vodilni distributer sistemov za brezprekinitveno napajanje za področje jugovzhodne Evrope. Skupina je bila ustanovljena s strani več izkušenih strokovnjakov iz področja prodaje, tehnične podpore in zavarovanja tveganja. Zastopamo številne priznane blagovne znamke sistemov brezprekinitvenega napajanja (UPS) od malih UPS-ov za domačo uporabo pa vse do največjih za podatkovne centre in industrijo. Poleg omenjenih rešitev imamo produkte za zagotavljanje več urne ali več dnevne avtonomije napajanja za sisteme ogrevanja in DC sisteme enosmernega napajanja za komunikacijske ali kontrolne sisteme.

Nudimo UPS sisteme za:

Katere storitve imamo v naši ponudbi?

  • Analiza obstoječega stanja napajanja

  • Planiranje instalacija in nadzor napajalnega sistema

  • Servis in vzdrževanje baterijskih sistemov

  • Vzdrževanje UPS sistemov

  • Nadzor UPS sistemov

  • Najem UPS sistemov

  • Popravilo in razširitev UPS sistemov

  • Šolanje uporabnikov in vzdrževalcev

  • Vzdrževanje generatorjev

Odzivni čas?

Za vse produkte imamo vedno na zalogi nadomestno opremo in kritične rezervne dele. Z možnostjo dobave v istem oz. naslednjem dnevu vam lahko zagotovimo ugodno preventivno in nujno zamenjavo.

Vse naše rešitve pa lahko še dodatno podpremo z našo mrežo storitev, pri kateri nudimo 24/7 podporo in nadzor.

UPS sistemiKaj to pomeni za vaše poslovanje?

Ker pokrivamo več blagovnih znamk UPS naprav, smo pri izbiri lahko povsem neodvisni. Tako vam lahko ponudimo najbolj optimalno rešitev tako po ceni, zmogljivostih ali specifičnih zahtevah vaše industrije.

V naši ponudbi boste našli vse kar potrebujete za nemoteno preskrbo z električno energijo. Ne glede na tehnološko zahtevnost rezervnega napajanja vam ponujamo široko paleto produktov, ki obsega male UPS naprave 500 VA v linijsko interaktivni tehnologiji, pa vse do nekaj 100 kVA v on-line tehnologij z dvojno konverzijo.

V ponudbi imamo produkte, storitve in izkušnje, ki so potrebne za zagotavljanje kontinuitete vaših poslovnih procesov finančni industriji, trgovski dejavnosti, zdravstvenih organizacijah, podatkovnih centrih in proizvodni dejavnosti.

UPS sistemi

Okoljska odgovornost?

Razvijamo in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov in energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev, uravnoteženih s specifičnimi potrebami poslovanja in razvoja skupine, smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju okoljske in energetske učinkovitosti.

Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam energetskega in okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z energetskimi in okoljskimi vidiki telekomunikacijskih storitev in poslovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje. Možnosti za odgovorno ravnanje z energijo in z okoljem pa ponujamo tudi svojim uporabnikom. 

Imamo vzpostavljen celovit sistem ločenega zbiranja odpadkov, oddajanje odpadne embalaže, nevarnih surovin, električne in elektronske opreme za nadaljnjo uporabo ali razgradnjo.