AxisVM

PROGRAM ZA STATIČNO ANALIZO IN DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJ

AxisVM – Structural Analysis Professional

AxisVM uporabljajo gradbeni inženirji po vsem svetu za natančne in zanesljive analize gradbenih kontrukcij, s katerimi smo lahko več kot samozavestni, da bo projekt ustrezal vsem aktualnim predpisom in zahtevam. AxisVM je program za statiko, ki je intuitiven, ima čudovit grafični vmesnik in je enostaven za uporabo, novi uporabniki se hitro navadijo uporabe ter ga lahko že hitro obvladajo in uporabijo v praksi.

Uporabimo lahko linearne, nelinearne, uklonske, potresne in dinamične analize za kompletno analizo vplivov na ravninskih in prostorskih konstrukcijah (kot so paličja, nosilci, rebraste plošče, membrane, lupin, pločevine in ostalo).

Pri uporabi imamo na voljo spekter doziva, pushover in analizo časovnega odziva. Na voljo so moduli za jeklene, betonske in lesene konstrukcije, ki so skladni z Evrokod predipisi, poleg tega pa lahko uporabimo še ostale predpise, kot so: SIA, NEN, DIN, NTC, STAS, MSZ.

V programu so razpoložljivi sledeči jeziki: angleščina, francoščina, nemščina, nizozemščina, češčina, romunščina, slovaščina, madžarščina, španščina, italijanščina, srbščina, poljščina, bolgarščina, portugalščina.

Zakaj AxisVM konstrukcijski in statični program?

AxisVM

Enostaven, pregleden in intuitiven uporabniški vmesnik

Inteligentni grafični uporabniški vmesnik je primeren za vse faze projektiranja: zasnovo, analizo, dimenzioniranje in poizvedbo o rezultatih. AxisVM ponuja en sam uporabniški vmesnik za projektiranje, in sicer od modeliranja, analize, dimenzioniranje, načrtovanja detajlov do poročanja.

AxisVM

Napredne zmogljivosti analiz

Na voljo so linearne, nelinearne in plastične analize, med njimi modalne analize in pushover analize. Linear, nonlinear time history analysis. Izračun frekvenc, nihajnih oblik in časov. Neomejeno število enačb. Hiter, vzporeden reševalec z večnitno in razdeljeno tehnologijo.

AxisVM

Obsežni nabor različnih kontrol in izračunov konstrukcij ter elementov

Konstrukcijski moduli omogočajo obravnavanje armiranobetonskih nosilcev, stebrov, plošč, sten, temeljev in veliko več. Preverjanje in račun jeklenih kontrukcij in oprtimizacija prerezov. Projektiranje lesenih konstrukcij iz vseh vrst masivnega lesa, Glulam lepljencev in LVL elementov.