Rentiranje skenera je još jedan od retkih načina za smanjenje troškova digitalizacije i upravljanje dokumentima.

Kakve skenere možete rentirati:

Od A4 dokumentnih skenera sa dnevnim kapacitetom skeniranja 100 i više strana, pa sve do onih, koji su A3 formata i kapacitetom 100.000 ili neograničen broj strana po danu.

Skenere možete rentirati na par dana, nedelja ili meseci.Ako je u pitanju projekat, rentiranje može da se produži i na godinu dana.

Kako funkcioniše najam skenera?

Kako funkcioniše naš model rentiranja štampača ili multifunkcionalnog kopir aparata? Jednostavno rečeno:

Rentiranje skenera

  • Aparat dostavimo, instaliramo i konfigurišemo.
  • Naučimo vas kako se paratom upravlja.
  • Ne računamo potrošnega materjala,
  • V slučaju problema u cenu je uključena zamena opreme.
  • V ceni skenera uključeno je preventivno održavanje skenera.
  • Deo najma može biti i profesionalna programska oprema za skeniranje, OCR, čitanje rarkodova, indeksacija, serchable PDF, PDF/A…
  • Jednom mesečno obračunamo broj skenova ili paušalni iznos po dogovorenim cenama.
  • Jednostavno, jeftino I efikasno!

Mi smo vodeća firma u Sloveniji, koja nudi i savetuje u oblasti rentiranja i prodaje skenera.