Da li ste ikada pokušali da nađete besplatan program sa kojim bi mogli brzo da pokažete,  delite i takođe štampate CAD datoteke, ali bez potrebe za dodatnim priključkom ili softverom? Ako jeste, onda je DWG FastView for Web tačno to što tražite! Pruža mogućnost da do njega pristupate u bilo koje vreme sa bilo kog računara koji ima vezu sa internetom. Idealan za korisnike koji žele da na vreme i daljinski pristupaju do datoteka .dwg/.dxf ili ih pregledavaju. 

Ako želite da biste isprobali DWG FastView for Web funkcije, na početnoj su strani dostupni uzorci crteža u formatu .dwg/.dxf.  Takođe možete da kliknete na opciju “Open Drawing” da biste otvorili nov lokalni crtež. U interfejsu se nalazi okvir sa alatkama sa opcijama za pregledavanje, merenje i uređivanje datoteka. Okvir sa alatkama možete da premeštate duž radne površine. DWG FastView for Web podržava datoteke .dwg/.dxf (stvorene u verzijama od R14 do 2015) i izvezene .dwg datoteke u PDF, JPEG ili u neke druge formate. Pomoću alatka za prebacivanje (“Layer/Space”) možete da pregledavate crteže iz različitih ugla gledanja. 

DWG FastView for Web

Još više opcija imate ako se registrujete: kartica “My Drawings” omogućuje pregledavanje i sačuvanja crteže za rok od 7 dana. Tokom tog perioda možete da brišete, preuzimate, delite ili zaustavite deljenje datoteka. DWG FastView for Web garantuje bezbednu razmjenu crteža pomoću kodova i lozinka.

Ako želite isprobati DWG FastView for Web kliknite ovde!