Gstarcad 2012 EX version Highlighted features

1.  Sadrži korekcije određenih grešaka koje su postojale sredinom novembra 2012, kao što su: “crash” fajlova, sekundarni razvoj, funkcije za rešavanje grešaka, itd. Poboljšanja u radu komandi za uređivanje omogućavaju više dodatnih (boundary) mogućnosti, kao što su: ustvariti povezane / nepovezane ivice i brisanje ivica. Poboljšan urednik Mtext za lakšee pisanje i sređivanje teksta. Urednik Mtext se nalazi na vrhu komandnog prozora, koji omogućava jednostavno Mtext ubacivanje teksta. Isto tako su okrepljene Mtextfixed vrednosti za prikazivanje i sređivanje Mtext na bilo kojem mestu (ugaono, horizontalno, vertikalno). Poboljšane su mogućnosti za objavu “3D DWF” fajlova, zato možete stvoriti i objaviti DWF fajlo svog 3D-modela skoro jednako kao fajl DWG.

2.  Ta verzija ne udružuje samo ispravke grešaka i poboljšanja, već je opremljena i sa inovativnim alatima, koje ćete lako naći u ”Express Tools”, kao što su: Text Match, Change Text, Text Align, Line2PL, SPTPL i Batpurge. Ti alati će vam pomoći u procesu automatizacije zadataka, kao što su pomeranje, sređivanje i kopiranje predmeta u  kraćem vremenskom period i na jednostavniji način.

Express Tools:

Areasum

AreaSum je priemnjen alat koji automatski traži ivicu kompleksnih oblika, koje možete izabrati sa više zatvorenih oblasti. U komandonm redu će dodati trenutne vrednosti oblasti i sumu oblasti u bržem i realnom vremenskom period.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Layoutbypath

Za razliku  od obične “Array” funkcije LayoutByPath distribuira kopije objekata uzduž puta (krive) sa različitim mogućnostima. Korisnici mogu da biraju između slučajnim deljenjem i mogućnošću merenja u različitim pravcima nap utu.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Aligntool

Jednostavan i praktičan alat koji omogućava prilagađanje izabranog predmeta, kao što su: pravougaonici, krugovi, crte, sastavljene crte, lukovi, blokovi pa čak i 3D modeli uzduž osi koordinata X i Y, bez pomeranja osnovnoga predmeta i izbranega elementa. Taj alat ima drugačije metode upravljanja i uključuje mogućnost odstupanja za svaku os koju je mogoće i kombinovati.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Arrangetool

Ovaj alat omogućava brzo prilagađanje vertikalno ali horizontalno) za više izabranih predmeta, kao što su pravougaonici, krugovi, crte, sastavljene crte, blokovi pa čak i cele tekstove. Alat ima drugačiji metod raspodele i mogućnost sređivanja razmaka kolona i redova, koje je moguće kombinovati.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Textmatch

TextMatch je specijalni alat, koji se slaže sa obe karakteristike Mteksta i teksta, kao što su: sadržaj, boja, visina, ugao, širina i stil u trenutnom crtežu i izbegava uređivanje teksta jedan po jedan.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Changetext

Changetext omogućava korisnicima da sprovedu krupne promene u mnogim tekstovima. Na primer, ova funkcija može promeniti poravnavanje, visinu, širinu, položaj rotacije stil i sadržaj u nekoliko tekstova istovremeno. To značajno povećava efikasnost jednog teksta i Mtext promena.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Textalign

Kao što naziv implicira, ova alatka se koristi za poravnavanje teksta ili Mtext. Možete da izaberete više Mtekts tekstova u crtežu i uporedite ih duž X i Y koordinate ili duž linije u određenom pravcu, tako da izaberete dve tačke kao reference.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Batpurge

Ovaj alat vam omogućava da očistite neiskorišćene predmete, kao što su crtanje blokova, slojeve, linije, dimenzije, stil teksta i istovremeno više DVG fajlova. Za korišćenje alata Batpurge nije potrebno otvaranje datoteka. Ova komanda čisti datoteke direktno, što ga čini vrlo efikasnim.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Line2PL (Line to Polyline)

Ova funkcija može da pretvori jednu ili više udruženih linija ili kriva u jedno zajedničku liniju “Polyline”.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

SPTPL (Spline to Polyline)

Sa ovom komandom možete krive “spline” da pretvorite u radijuse “polyline” u skladu sa preciznošću (broj segmenata luka), kao što to korisnik odredi. Veći što je broj segmenata luka, viši je stepen korelacije između konverzije.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

3.  Povećana optimizacija rada na kompleksnim crtežima “pline” i obrada velikih nacrta obezbeđuje veću stabilnost i kvalitet, nego prethodno izdanje.

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Stigla je nova proširena vezija 2D/3D CAD programa GstarCAD 2012 EX

Upoznajte prednosti novih alata i poboljšanja ove verzije:

Express Tools

 Oprema i prednosti

Areasum
– Brži i precizniji “area sum” zsa označavanjem zatvorenih oblasti,
– prikaz podataka u realnom vremenu u komandnom redu,
– prepoznavanje granica oblasti kompleksnih oblika (posebno crta i kriva) sa označavanjem unutrašnje oblasti.

 Layout by Path
– Lakši način sortiranja na izvesnom putu,
– Efikasniji raspored mogućnosti, kao što su random, division i measure.

 Align Tool
– Uravnavanje objekata na koordinate X i Y je brže od komande za pomeranje,
– nudi mnogo mogućnosti, koje je moguće kombinovati,
– pri korišćenju ovog alata moguća je Offset opcija.

 Arrange Tool
– Uravnavanje objekata vertikalno ili horizontalno je brže od komande za pomeranje,
– nudi mnogo mogućnosti, koje je moguće kombinovati,
– sa korišćenjem ovog alata omogućen je razmak između redova i kolona.

Text Match
– Uklapanje teksta ali je Mtext-a brži od samog uklapanja teksta,
– obimno uklapanje teksta sa podešavnjem mogućnosti, kao što su slojevi, dizajn, kot so kot, plasti, stil, uravnavanje, itd.,
– omogućava uklapanje ne samo jednog, već više tekstova.

Change Text
– Oduzima manje vremena za promene većeg broja tekstova ili Mtext,
– povečava produktivnosti pri sređivanju grupe tekstova ili Mtext istovremeno,
– izvodiu traženje i zamenu teksta te omogućava niz drugih mogućnosti.

Align Text
– Zaobiđite dosadan zadatak pomeranja teksta ili Mtext-a jednog po jednog na svakoj tački crteža,
– može ostvariti različita uravnavanja teksta , kao što su X i Y os i sa indikacojom dviju tačaka,
– prikladno za koordinaciju teksta na naslovnom bloku ili na spisku elemenata, itd.

Batpurge
– Uklanja neupotrebljene predmete, kao što su blok, dimenzije sloievi, itd.u više DWG datoteka odjednom,
– smanjuje DWG fajlove na malim ili velikim nacrtima,
– Za korišćenje alata Batpurge nije potrebno otvaranje datoteka

Line to Polyline    
– Lakše i brže promene kriva ili radijusa u Polyline.

(Line2PL)
– Nekoliko smanji DWG fajl u poređenju sa full-lines fajlom,
– Priručan prikaz prelaza linija “plines”, koje nije lako srediti ako su te linije “lines”.

Spline to Polyline (SPTPL)
– Lakše i brže promene kriva “spline” v linije “polyline”,
– zadrži ili obriše tačke segmenata “spline” pre konverzije u radijuse,
– Precizan rezultat segmenata radijusa posle konverzije.

Poboljšanja:

Funkcija i prednosti

Hatch Edit
– Mogućnost granica“boundary”, kao što je povezivanje granica I brisanje granica.

Mtext Editor
– Poboljšan Mtext sređivanje, prepoznavanje i jednostavnost unosa teksta. Urednik Mtext polja možete postaviti na bilo kojoj poziciji (ugaono, horizontalno, vertikalno) kao i WYSIWYG komanda.

Publish
– Poboljšanju za objavu je dodana 3DWF mogućnost. Možete stvoriti i objaviti 3DWF fajl vašeg 3D modela skoro identično kao DWG fajl.

Text on Line
– Ova komanda stvara veliki tekst iznad slova, a pri tom ne morate ponovo koristiti istu komandu. Pored toga pruža distribucijske mogućnosti, kao šro su slučajno deljenje i merenje te mnogo promena u tekstovima.

Zoomwheel
– Primeran je za različite navike i omogućava zamenu zoom-a (ON / OFF) sa srednjim miševim tasterom napred ili nazad.

Wscurrent
– Brza mogućnost, da preklopite stil radnog prostora tako, da ukucate komandu WS I izaberete različita podešavanja

Offset
 – Drugi način za offset predmeta uz pomoć tačke, koja vam omogućava podešavanje predmeta jednostavno sa odredbom većeg broja tačaka nad drugim predmetima.

Sa ovim novim alatima i opremom dodatom u GstarCAD 2012 EX,
možete svoj dizajn poneti dalje u kraćem vremenskom period i bez napora. Ne čekajte više. Probajte!