GstarCAD 2012 EX nadgrajena verzija

1.  Vsebuje popravke določenih napak in izboljšave, ki so obstajale pred sredino novembra 2012, kot so: “crash” datotek, sekundarni razvoj, funkcije za odpravljanje napak, itd. Izboljšave v delovanju ukazov za urejanje omogočajo več dodatnih (boundary) možnosti, kot so: ustvariti povezane / nepovezane meje in brisanje meja. Izboljšan urednik Mtext za lažje pisanje in urejanje besedila. Urednik Mtext se nahaja na vrhu ukaznega okenca, ki omogoča enostaven Mtext vnos besedila. Prav tako so okrepljene Mtextfixed vrednosti za prikazovanje in urejanje Mtext na katerem koli mestu (kotno, horizontalno, vertikalno). Izboljšane so možnosti za objavo  “3D DWF” datoteke, zato lahko ustvarite in objavite DWF datoteko svojega 3D-modela skoraj enako kot datoteke DWG.

2.  Ta različica ne združuje le popravke napak in izboljšave, ampak je opremljena tudi z inovativnimi orodji, ki jih boste zlahka našli v ”Express Tools”, kot so: Text Match, Change Text, Text Align, Line2PL, SPTPL in Batpurge. Ta orodja vam bodo pomagala v procesu avtomatizacije nalog, kot so premikanje, urejanje in kopiranje predmetov v krajšem času in na bolj enostaven način.

Express Tools:

Areasum

AreaSum je uporabno orodje, ki lahko samodejno poišče mejo kompleksnih oblik, ki jih izberete z več zaprtimi območji, in bo v ukazni vrstici dodal trenutne vrednosti območja in seštevek območij hitreje in v realnem času.

GstarCAD 2012 EX

Layoutbypath

Za razliko od navadne “Array” funkcije LayoutByPath distribuira kopije objektov vzdolž poti (krivulje) z različnimi možnostmi. Uporabniki lahko izbirajo med naključno delitvijo in merilno možnostjo v različnih smereh vzdolž poti.

GstarCAD 2012 EX

Aligntool

Enostavno in praktično orodje, ki omogoča prilagoditev izbranega  predmeta kot so: pravokotniki, krogi, črte ,sestavljene črte, loki, bloke in celo 3D modeli vzdolž koordinatnih osi X in Y, brez premikanja osnovnega predmeta in poravnave izbranega elementa. To orodje ima drugačne metode uravnavanja in vključuje možnost odmika za vsako os in jo je mogoče tudi kombinirati.

GstarCAD 2012 EX

Arrangetool

To orodje omogoča hitro prilagajanje (vertikalno ali horizontalno) za več izbranih predmetov, kot so pravokotniki, krogi, sestavljene črte, črte, bloke in celo besedila. Orodje ima drugačno metodo razporeditve in tudi možnost urejanja razmika stolpcev in vrstic, ki jih je mogoče kombinirati.

GstarCAD 2012 EX

Textmatch

TextMatch je posebno orodje, ki se ujema z obema lastnostima Mtext in besedilom, kot so: vsebina, barva, višina, kot, poravnava, širina in slog v trenutni risbi in se izogiba urejanju besedila enega po enega.

GstarCAD 2012 EX

Changetext

Changetext uporabnikom omogoča izvedbo velike spremembe v številnih besedilih. Na primer, s to funkcijo lahko spremenite poravnavo, višino, širino, položaj, vrtenje, slog in vsebino več besedil hkrati. To močno poveča učinkovitost enotnega besedila in Mtext sprememb.

GstarCAD 2012 EX

Textalign

Kot pove že ime, se to orodje uporablja za uskladitev besedila ali Mtext. Izberete lahko več Mtexts besedil v risbi in jih uskladite vzdolž X in Y koordinate, ali vzdolž črte v določeni smeri tako, da izberete dve točki kot referenco.

GstarCAD 2012 EX

Batpurge

To orodje vam omogoča, da v risbi očistite neuporabljene predmete, kot so bloki, plasti, črte, dimenzije, slog besedila in več datotek DWG hkrati. Za orodje Batpurge ni potrebno odpreti datoteke. Ta ukaz očisti datoteke neposredno, zaradi česar je zelo učinkovit.

GstarCAD 2012 EX

Line2PL (Line to Polyline)

Ta funkcija lahko pretvori eno ali več združenih črt ali krivulj v eno skupno črto “Polyline”.

GstarCAD 2012 EX

GstarCAD 2012 EX

SPTPL (Spline to Polyline)

S tem ukazom lahko krivulje “spline” pretvorite v radije “polyline” v skladu z natančnostjo (število segmentov loka), kot jo uporabnik določi. Večje kot je število segmentov loka, višja je stopnja ujemanja med pretvorbo.

GstarCAD 2012 EX

3.  Večja optimizacija delovanja na kompleksnih črtovjih “pline” in na obdelavo velikih načrtov med drugim zagotavlja večjo stabilnost in kakovost kot v prejšnji izdaji.

GstarCAD 2012 EX

GstarCAD 2012 EX

Spoznajte prednosti novih orodij in izboljšav te različice:

Express Tools

 Oprema in prednosti

Areasum   
– Hitrejši in bolj natančen “area sum” z označevanjem zaprtih območij,
– izpis podatkov v realnem času v komandni vrstici,
– prepoznavanje meja območja kompleksnih oblik (posebej črt in krivulj) z označevanjem znotraj območja.

 Layout by Path  
– Lažji način razvrščanja na določeni poti,
–  učinkovit razpored možnosti, kot so random, division in measure.

 Align Tool
– Uravnavanje objektov na koordinate X in Y je hitrejše kot ukaz za premikanje,
– ponuja mnogo možnosti, ki jih je mogoče kombinirati,
– pri uporabi tega orodja je mogoča Offset možnost.

 Arrange Tool
– Uravnavanje objektov vertikalno ali horizontalno je hitrejše kot ukaz za premikanje,
– ponuja mnogo možnosti razporeditve, ki jih je mogoče kombinirati,
– z uporabo tega orodja je omogočen razmik med vrsto ali stolpcem.

Text Match
– Ujemanje besedila ali Mtext-a je hitrejše kot urejanje le teh,
– celovito ujemanje besedila z nastavitvijo možnosti, kot so kot, plasti, stil, poravnava, itd.,
– omogoča ujemanje ne samo enega ampak tudi večjega števila besedil.

Change Text
– Porabi manj časa za spreminjanje večjega števila besedil ali Mtext,
– povečanje produktivnosti pri urejanju skupine besedil ali Mtext hkrati,
– izvede iskanje in zamenjavo besedila ter ima mnogo drugih možnosti.

Align Text
– Izognite se dolgočasni nalogi premikanja besedila ali Mtext-a enega po enega na vsaki točki risbe,
– lahko uresniči različne možnosti poravnave besedila, kot so X in Y osi in z navedbo dve točk,
– primerno za uskladitev besedila na naslovnem bloku ali na seznamu elementov, itd..

Batpurge
– Odstrani neuporabljene predmete, kot so blok, dimenzije, plasti, itd. v več DWG datotekah hkrati,
– zmanjša DWG datoteke na malih ali velikih načrtih,
– ni potrebno odpiranje datotek za uporabo Batpurge ukaza.

Line to Polyline    
– Lažje in hitrejše spreminjanje krivulj ali radijev v Polyline.

(Line2PL)
– Nekoliko zmanjša DWG datoteko v primerjavi z full-lines datoteko,
–  priročno prikazovanje križanja črt “plines”, ki jih ni mogoče enostavno urediti, če so te črte “lines”.

Spline to Polyline
– Hitrejše in lažje spreminjanje krivulj “spline” v črte “polyline”,

(SPTPL)
– obdrži ali izbriše točke segmentov “spline” pred pretvorbo v radije,
–  natančen rezultat segmentov radijev po pretvorbi.

Izboljšave:

Funkcija in prednosti

Hatch Edit
– Možnosti meja “boundary”, kot so poustvariti meje / povezane meje in brisanje meja, so na voljo in še izboljšane.

Mtext Editor
– Izboljšan Mtext urejanje, prepoznavnost in enostavnost vnosa besedila. Urednik Mtext polja lahko postavite na katerikoli poziciji (kotno, horizontalno, vertikalno) kakor tudi WYSIWYG ukaze.

Publish
– Izboljšavi za objavo je dodana 3DWF možnost. Lahko ustvarite in objavite 3DWF datoteko vašega 3D modela skoraj identično kot DWG datoteko.

Text on Line
– Ta ukaz ustvari veliko besedil nad črtami, ne da bi znova uporabljali enak ukaz vsakič posebej. Poleg tega ponuja distribucijske možnosti, kot so naključno, delitve in merjenje, kakor tudi veliko sprememb v besedilih.

Zoomwheel
– Primeren je za različne navade in omogoča menjavo zoom-a (ON / OFF) s srednjim miškinim kolesom naprej ali nazaj.

Wscurrent
– Hitra možnost, da preklopite slog delovnega prostora tako, da vnesete ukaz WS in izberete različne nastavitve.

Offset
 – Drug način za offset predmeta s pomočjo možnosti točke, ki vam omogoča namestitev predmeta prosto z določanjem večjega števila točk nad drugim predmetom.

S temi novimi orodji in opremo dodanih v GstarCAD 2012 EXlahko ponesete svoj design naprej v krajšem času in brez napora. Ne čakajte več. Poskusite!

 GstarCAD 2012 EX

Download GstarCAD EX nove verzije

Več o GstarCAD