Kot že morda veste, se je Rimage Europe GmbH preimenoval v Qumu Europe GmbH. Vendar to ne  vpliva na njihovo poslovanje ali obveznosti do partnerjev, poslovni odnosi so ostali nespremenjeni. Na vprašanje, zakaj so se odločili za preimenovanje, so odgovorili: »Naše poslovno preoblikovanje nas je dobro pozicioniralo na hitro rastočem trgu poslovne programske opreme, kjer smo vodilni. Rimage je velika blagovna znamka z močno vrednostjo, vendar pa je vezana bolj na objavo diskov-medijev. Prenovljeno trženje kot Qumu nam bo pomagalo, da v celoti izkoristimo to priložnost za rast.« Rimage je močna blagovna znamka, zato bodo produkti vezani na medije, diske, še vedno ostali pod to blagovno znamko. Pri oblikovanju nove  spletne strani  pa so posebej mislili tudi na Rimage stranke, zato so zaradi udobnejše uporabe vsebino s starih strani z rimage.com kar preslikali. Kar pa se tiče ostalega poslovanja z poslovnimi partnerji, ne bo bistvenih sprememb. Vabljeni na njihovo novo spletno stran  www.qumu.com