Servisna ekipa e-DISTI je bila izbrana za izvedbo projekta »Zamenjava OPzS baterij na TEŠ – blok 5«. V desetih delovnih dneh je bilo odstranjenih in ponovno postavljenih skoraj 280 stacionarnih baterij v skupni teži cca 24.000 kg.

Zakaj OPzS baterije?

Kritične točke sistema potrebujejo zanesljivo napajanje. To je mogoče le, če poleg osnovnega napajanja hkrati zagotovimo rezervno napajanje (angl. back up), ki svojo funkcijo opravi v primeru izpada električne energije ali agregata. V velikih sistemih v ta namen uporabljamo stacionarne baterije. Te so v primerjavi z drugimi akumulatorji energije enostavnejše za vzdrževanje in imajo bistveno daljšo pričakovano življenjsko dobo.

Projekt TEŠ

V Termoelektrarni Šoštanj je bilo potrebno zamenjati stacionarne OPzS baterije zaradi zanesljivega obratovanja tehnološke enote 5. Baterije letnika 1999 so bile na koncu življenjske dobe. To se je odražalo v padanju njihove kapacitete, puščanju elektrolita na spojih in prekomernem segrevanju. V primeru izpada napajanja usmernikov ter napajanja zaščitnih sistemov pa sistem stacionarnih baterij predstavlja neprekinjen vir napajanja za upravljalni sistem bloka 5.

OpzS baterije so se menjale na šestih DC sistemih in sicer:

  • 14 kom 6OPzS 600Ah dva kompleta,
  • 14 kom 12OPzS 1500Ah dva kompleta,
  • 110 kom 110OPzS 1000Ah dva kompleta.
TE Šoštanj zamenjala stacionarne OPzS baterije
TE Šoštanj zamenjala stacionarne OPzS baterije
TE Šoštanj zamenjala stacionarne OPzS baterije

Izvedba projekta TEŠ

Pred pričetkom izvedbe so bile potrebne temeljite tehnične in logistične priprave. Stacionarne baterije se namreč nahajajo v visokem 1. nadstropju brez tovornega dvigala. Skrbnemu načrtovanju je sledila postopna in sistematična menjava posameznih sistemov baterij, saj je bilo med tem potrebno zagotavljati neprekinjeno delovanje vezanih naprav.

V vsakem od šestih sistemov je bila potrebna odstranitev starih OPzS stacionarnih baterij, demontaža podstavkov, priprava prostora, postavitev in niveliranje novih podstavkov ter postavitev in povezava baterij v funkcionalno enoto. Nove industrijske baterije je potrebno najprej 24 ur polniti. Zatem smo izvedli praznjenje z 10 urnim praznilnim tokom, ki je odvisen od kapacitete OPzS baterije (test kapacitete). V ta namen smo uporabili profesionalni merilni inštrument. Z njim smo na vsaki bateriji izmerili tok (I), napetost (U), skupni tok in napetost celotnega sklopa, vse podatke beležili ter na koncu uporabili grafično predstavitev za analizo. Po končanem testiranju je sledilo ponovno polnjenje stacionarnih baterij in vključitev v sistem.

Zamenjava navedenih sistemov neprekinjenega napajanja omogoča zagotavljanje visoke obratovalne pripravljenosti tehnološke enote 5 za proizvodnjo električne in toplotne energije TE Šoštanj. Po zamenjavi je kompletni 24 VDC in 220 VDC razvod sposoben za nemoteno obratovanje in zanesljivo oskrbo z električno energijo za upravljalni sistem DCS in zaščitnih sistemov bloka 5 v prihodnosti.

Sodelovali:

TE Šoštanj zamenjala stacionarne OPzS baterije
TE Šoštanj zamenjala stacionarne OPzS baterije