Menjava agregata v Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi ulici predstavlja posodobitev napajalnega sistema v zahtevnih pogojih dela. Rezultat je paralelno delovanje starega in novega agregata ter sinhronizacija z omrežjem… za napajanje brez prekinitev!

Prej:
 • dva agregata, stara 40 in 14 let,
 • zaradi starega sistema agregata nista bila sinhronizirana v paralelno delovanje,
 • sistem dveh agregatov ni deloval brez ročne sinhornizacije z omrežjem,
 • brez podpore rezervnih delov (niso več dobavljivi),
 • neekološki, hrupen, dotrajan,
 • nivo hrupa s samo enim delujočim agregatom je bil v prostoru 100,1dB, na hodniku 3m od izvora 75,1dB, 6m od izvora pa 61,7,
 • izmerjen hrup v zunanji okolici 3m od izvora 77,3dB, 6m od izvora pa 72,8dB.
Potem:
 • starejši agregat zamenjali z novim in ohranili 14-letnega,
 • oba agregata paralelno povezali v avtomatsko krmiljen sistem,
 • sistem dveh egregatov sinhronizirali z omrežjem,
 • vzpostavili prilagajanje moči, glede na trenutno porabo (nad 160kW delujeta oba),
 • nov sistem zagotavlja 100% neprekinjeno napajanje,
 • izpušni sistem dvignjen in posodobljen za manj hrupa in zazanavanja vonjav na ulici,
 • ekološki, tišji, varčnejši,
 • po funkcionalnem testu DEA Emsa in sinhronizacijske avtomatike s preklopno ATS omaro, je bil izmerjen hrup v prostoru ob delovanju obeh DEA 107,3dB, na hodniku 3m od izvora 80,2 dB, 6m od izvora 77,6dB,
 • meritve zunaj objekta 3m od jaška 87,6 dB, 6m od jaška pa 75,4 dB.

MENJAVA AGREGATA

Starejši agregat je bil razstavljen in po kosih odstranjen skozi stransko odprtino. Nov je bil s specialnimi hiap dvigali pretovorjen skozi isto odprtino v notranjost. Pri tem je bilo porabljeno preko 300m kabeljskih vodnikov za komunikacijo med agregatoma in krmilnim sistemom.
Med izvedbo del je bil uporabljen nadomestni agregat, ki je omogočal nemoteno delovanje ZD.