Aplikacija M-files je po novem integrirana v programsko rešitev Kofax Express – produkt podjetja Kofax plc in vodilnega ponudnika sistemov za zajem ter obdelavo dokumentacije.

Kofax Express predstavlja »all-in-one« sistem za zajem in obdelavo dokumentov za organizacijo ter arhiviranje podatkov.  Integracija metapodatkov zajetih s sistemomKofax Express med procesom skeniranja s pomočjo aplikacije M-files zagotavlja, da so zajeti dokumenti avtomatično uvrščeni v primerno kategorijo (kot so npr. stranke, stiki, projekti … ) in shranjeni v mapo M-Files Vault. Aplikacija zato omogoča enostavno iskanje in pregledovanje določenih skupin (kategorij) arhiviranih dokumentov.

Kofax Express in M-files se dopolnjujeta v enakem pristopu do poenostavljene uporabe skozi Windows vmesnik.

Kofax Express zagotavlja idealno front-end dopolnilo za zajem dokumentov ob podpori aplikacije M Files in ponuja enostavne, hitre operacije z najnovejšimi skenerji in drugimi multifunkcijskimi napravami. Vključuje tudi podporo za identifikacijo barkod, pretvorbo v pdf in pdf/a formate, izboljšavo kvalitete slik in avtomatično ločevanje dokumentov. Predstavljena rešitev za zajem je enostavno nameščena in vzdrževana ter omogoča podjetjem, da v kratkem času znižajo stroške ter izboljšajo svojo produktivnost.